Chủ TK: Trần Văn Tiếp
Số TK: 045.100.026.1111
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Chủ TK: Trần Văn Tiếp
Số TK: 711A.0442.9199
Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đống Đa, Hà Nội